Istorik ZNU Понеділок, 27.05.2019, 16:24

* * * Історичний факультет Запорізького Національного університету - це класична європейська освіта * * *     Вітаю Вас Гость
Меню сайту

Мітки

Посилання
 • Погода на тиждень
 • Пошта @ukr.net
 • Пошта @mail.ru
 • ВКонтакті
 • Однокласники.ru
 • Нерву на перерву!
 • Футбол дивитися онлайн.
 • Вікіпедія
 • Запорізька обласна бібліотека

 • Посилання

  Statistika


  Интернет-отделение ПриватБанка
  Можно оплатить мобильную связь, заказать пластиковую карточку, рассчитаться по кредиту, открыть депозит и др.


  Головна » Питання / Відповідь


  Питання1

  Чому я не можу додати інформацію (матеріал) на сайт?

  ------------------

  Відповідь на1
  Право додавання будь-якої інформації на наш сайт
  належить певній категорії користувачів.

  Якщо Ви не маєте відношення до цих категорій,
  у Вас не має прав розповсюджувати свою інформацію на нашому сайті.

  По всім питанням переводу до певних категорій користувачів треба звертатися до системного адміністратора сайту.  Додав: Admin |


  Питання2
  Знайомство з УЦОЯО

  Відповідь на2

  Український центр оцінювання якості освіти

  створено в 2005 році на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», постанови Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».

  У своїй діяльності Український центр оцінювання якості освіти керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України.

  З 2006 р. діють дев′ять регіональних центрів оцінювання якості освіти, які знаходяться у містах Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові.

  Діяльність Українського центру оцінювання якості освіти спрямована на розроблення та апробацію моделей зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів для створення умов рівного доступу до вищої освіти. Український центр орієнтується на вдосконалення технологічних аспектів зовнішнього незалежного оцінювання, наповнення банку тестових завдань, поширення знань про зовнішнє незалежне оцінювання серед учнівського загалу і педагогічної громадськості.

  Основні завдання Українського центру оцінювання якості освіти:

  • підготовка здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • проведення моніторингу якості освіти;
  • проведення соціально-психологічних досліджень та атестації педагогічних працівників;
  • ведення реєстру осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання;
  • оформлення і видача особам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, сертифікатів;
  • надання інформації про результати зовнішнього незалежного оцінювання за запитами загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів.
         Сайт Українського центру оцінювання якості освіти:
         http://www.testportal.gov.ua/


  Додав: Admin |


  Питання3
  До якого регіонального центру оцінювання якості освіти
  має відношення місто Запоріжжя?

  Відповідь на3
     Якщо у Вас виникли питання, що стосуються зовнішнього незалежного оцінювання, відповіді на них можна отримати звернувшись до Дніпропетровського  регіонального центру, за яким закріплені регіони - Дніпропетровська та Запорізька області:

     Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти
  Регіон обслуговування: Дніпропетровська, Запорізька області
  Поштова адреса: вул. Новоселівська, 27, м. Дніпропетровськ, 49083
  Телефони:
  (056) 790-24-99  790-24-97
  Сайт: http://www.dneprtest.dp.ua/  Додав: Admin |


  Питання4
  Яка термінологія зовнішнього незалежного оцінювання існує?

  Відповідь на4

  Тлумачний словник ЗНО

  Альтернативне оцінювання
  – тип оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів/студентів методом, що є альтернативним до традиційного.

  Аналіз тестових завдань ЗНО – метод, що дає можливість визначити якість тестових завдань та їх внесок у мету педагогічного оцінювання, якої має досягнути тест. При аналізі спираються на статистичні показники результатів виконання тестових завдань, зокрема на їх складність і дискримінаційну здатність.

  Апеляція – оскарження результатів тестування ЗНО, оформлене як письмова заява особливого зразка на адресу апеляційної комісії.

  Апробація тесту – пробне педагогічне тестування на певній вибірці учнів/ студентів, яке проводять перед контрольним (сертифікаційним) тестуванням для усунення неточностей у завданнях, оцінки складності тесту та його окремих частин ЗНО.

  Аудиторія тестування - кімната в пункті тестування, де проводиться тестування учасників зовнішнього оцінювання.

  Аудиторний пакет з тестовими матеріалами – вміщені до сек’юр-пака конфіденційні матеріали, необхідні для проведення зовнішнього оцінювання ЗНО в аудиторії тестування.

  Громадські спостерігачі – представники громадських організацій, засобів масової інформації, навчальних закладів, батьківських комітетів, піклувальних рад, які зареєструвалися в Українському, регіональних центрах оцінювання якості освіти в порядку, встановленому Українським центром оцінювання якості освіти. Громадські спостерігачі здійснюють громадський контроль за процедурою зовнішнього незалежного оцінювання.

  Завдання з однією правильною відповіддю – тестове завдання, яке має кілька варіантів відповідей, із яких тестований має вибирати одну правильну. Складається з основи та кількох альтернатив (варіантів відповідей).

  Завдання на встановлення відповідності – тестове завдання на вибір відповіді, що складається з основи та низки альтернатив – варіантів відповідей – розміщених у дві колонки. Одна колонка (ліворуч) це перелік вихідних умов (слів, словосполучень, речень, дат, формул, термінів, тощо), до яких тестований має відшукати відповідну відповідь у другій колонці (праворуч), яку називають списком відповідей. Тестований має порівняти матеріал лівої і правої колонок і утворити правильні логічні пари.

  Завдання на встановлення правильної послідовності – тестове завдання ЗНО, у якому тестований має встановити правильну послідовність елементів, дій, подій, операцій тощо.

  Завдання на надання відповіді – тестові завдання без указаних можливих варіантів відповідей. Вимагають від тестованого самостійно сформулювати правильну відповідь на поставлене запитання та відповідною її оформити (записати одним словом, цифрою, буквою, словосполученням або підготувати розгорнуту відповідь на кілька сторінок).
  До завдань на надання відповіді належать:
      * Завдання з короткою відповіддю.
      * Завдання з розгорнутою відповіддю.

  Завдання об’єктивне – завдання, яке можна оцінити без того, щоб експерт висловлював власне судження щодо якості відповіді. До таких завдань належить: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності.

  Задача – це розрахункове, розрахунково-аналітичне або ситуаційне письмове завдання.

  Зошит тестовий – друкований текст у якому містяться всі формулювання завдань, призначені для виконання одним учасником тестування. Усі відповіді до завдань тестований записує в тестовому зошиті.

  Комплект тестовий – зошит, у якому містяться всі завдання, призначені для одного учасника тестування, і бланк (бланки) відповідей. За наявності тестового комплекта тестовий зошит можна використовувати як чернетку, його не перевіряють і не оцінюють. Якщо тест складається із завдань на вибір відповіді й на надання відповіді, тестованому пропонують два бланки відповідей (№1 і №2). У бланку №1 тестований певними символами позначає правильні значення відповіді , його перевіряють за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, у бланку №2 тестований виконує завдання на надання відповіді, які перевіряють експерти.

  Критерій – показник, з яким порівнюють результати тестування для визначення валідності тесту ЗНО.

  Критерії – набір кількісних і якісних характеристик, які використовують для винесення судження щодо якості виконання завдання.

  Обсяг тесту – кількість завдань, із яких складається тест.

  Оцінювання – формалізований або експертний процес визначення рівня навчальних досягнень учнів/студентів, який завершається виставленням балів. Результати оцінювання навчально-пізнавальної діяльності учнів/студентів виражаються в оцінці, яку ставлять відповідно до розроблених критеріїв. Воно має бути справедливим і надавати важливу і надійну інформацію про результати навчання. Оцінювання має встановити рівень досягнення учнями/студентами запланованих результатів навчання.

  Персонал пункту тестування ЗНО - для організації роботи пункту тестування відповідними регіональними центрами оцінювання якості освіти здійснюється добір персоналу з числа педагогічних, науково-педагогічних працівників, які пройшли навчання та сертифікацію відповідно до порядку, встановленого Українським центром оцінювання якості освіти.
  Роботу пункту тестування забезпечують:
      * відповідальний за пункт тестування - організовує роботу пункту тестування відповідно до нормативних актів про зовнішнє оцінювання;
      * помічник відповідального за пункт тестування - організовує роботу пункту тестування відповідно до нормативних актів про зовнішнє оцінювання;
      * старші інструктори та інструктори - проводять процедуру тестування в аудиторіях тестування;
      * чергові пункту тестування - здійснюють пропуск у пункт тестування ЗНО, здійснюють чергування під час процедури тестування.

  Помилка – результат хибних висновків і суджень, типове відхилення від норм і правил. Помилка відображає певну стадію засвоєння матеріалу.

  Пробне тестування – попереднє тестування, що проводиться перед сертифікаційним з метою ознайомлення учасників ЗНО з процедурою та орієнтовним змістом завдань зовнішнього тестування.

  Проведення тестування – алгоритм виконання послідовних дій під час тестування ЗНО. Процедура проведення описується в детальних інструкціях. У них повно і послідовно описується процедура тестування, її тривалість, санітарні умови, характеристики приміщень, права та обов’язки учасників тестування та детальні інструкції для персоналу пункту тестування.

  Пункт тестування – навчальний заклад, у приміщеннях якого проводиться тестування учасників зовнішнього оцінювання ЗНО.

  Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти – іменний документ, який засвідчує проходження зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО.

  Суб’єкти адміністрування зовнішнього оцінювання:
   * Міністерство освіти і науки України;
   * Український центр оцінювання якості освіти;
   * Вінницький, Дніпропетровський,  Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти.

  Субтест – група завдань у тесті з чітко вираженими спільними характеристиками і функцією. Зазвичай за кожен субтест ставлять окрему оцінку, що вказує експерту на профіль виконання.

  Тест – сукупність запитань, які переважно вимагають однозначної відповіді, укладений за певними правилами та процедурами, передбачає попередню експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як валідність і надійність. У педагогіці тестом називають специфічну уніфіковану форму контролю знань і навичок.

  Тестологія – наука про створення і використання тестів.

  Учасник тестування – особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання - ЗНО в порядку та терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

  Форма завдання – різновид тестових завдань певної формальної структури, спосіб організації, упорядкування та існування змісту тесту. Завдання, які використовують у тестах на перевірку успішності, мають такі форми: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю, відкриті завдання з розгорнутою відповідд


  За матерiалами сайту УЦОЯО www.testportal.gov.ua/


  Додав: Mike |


  Питання5
  Як скачувати літературу та відео, які знаходяться у розділі
  "Бібліотека" та "Документалістика" сайту?

  --------------------------------


  Відповідь на5
  Насправді, це дуже просто та швидко
  (швидше ніж готувалися та робилися ці пояснення:))

  Якщо Література та Відео завантажені на загальні інтернет-файлообміники,
  дивимося ілюстрований опис на прикладі turbobit

  (огляд сайту та завантаження файла робилися у браузері Мозила, тому, якщо ви використовуєте інший браузер, деякі вікна та інтерфейс можуть різнитися):  Додав: Admin |


  Питання6

  Як правильно додати матеріал на сайт?
  ---------

  Відповідь на6
  Поперше треба відзначити, що додавати інформацію на сайт можуть тільки зареєстровані користувачи. А в деякі розділи (чи окремі пункти меню) можуть додавати інформацію тільки окремі користувачи, які належать до певних категорій користувачів.

  Далі дивитися ілюстрований опис:.

  З початку треба відкрити сторінку того розділу,
  до якого ви бажаєте додати інформацію (1).

  Зверху справа є посилання "Додати матеріал" (2).
  (Зауваження: якщо у вас немає прав на додавання матеріалу,
  скористуватися цим посиланням ви не зможете).
  Після переходу з цього посилання відкриється
  форма додавання матеріалу, де треба заповнювати необхідні поля:      3) Вибрати необхідну категорію, до якої ви бажаєте додати інформацію
      4) Ввести назву вашої інформації (заголовок). Ця назва буде посиланням на матеріал та відображатися при користуванні пошуком інформації.
     5) Завантаження зображень до матеріалу (при необхідності). Нажати "обзор" та вибрати те зображення, яке ви бажаете додати до свого матеріалу. (Уважно дивиться на обмеження по розміру зображення. Зображення не буде завантажено, якщо перевищує max.)
     6) Якщо ви бажаєте додати декілька зображень, треба додати додаткові поля за допомогою кнопочці "+".
     7-8) Після завантаження зображення, з'явиться такий код зображення: $IMAGE1 (чи 2-3). Треба скопіювати цей код у будь яке місцє вашого тексту, де ви бажаєте бачити це зображення. Після виводу готового матеріалу на сторінках сайту, замість цього коду буде ваше зображення.
    9) Введення тексту вашого матеріалу. Поле для короткого опису призначено для виводу на загальній сторінці розділу чи категорії.     10) Поле повного тексту матеріалу буде відображатися при перегляді окремої сторінкі з цим матеріалом. Увага! - якщо ви додавали зображення, їх код також треба продублювати в поле для повного опису.
    11) Якщо ви бажаєте додати файли до опису своєї інформації, треба їх завантажити у цьому полі (11) (max об'єм 15 Mb).
    12) Після заповнення усіх полей залишається тільки додати ваш матеріал до сайту: нажати на "Додати". Все. Ваша інформація буде додана сайт.

  Зауваження
  :
    Не користуйтеся та нічого не змінюйте, якщо ви не вмієте, чи не розумієте значення цих полей:
        13) Заміняти переведення рядків тегом <BR>
        14) Теги
  -------------------------------------

  Доповнення:

    Увага! Зверніть увагу на те, що поле короткого опису призначено для ознайомлення на загальній сторінці категорії, чи підрозділу теми. Тому поле для короткого опису має обмеженну кількість символів. І якщо ваша інформація є об'ємною, треба обов'язково її дублювати у полі Повного опису. Інакше весь текст не буде відображений на сайті.  Додав: Admin |


  Питання7

  Як редагувати текст у полі вводу для наступного його відображення
  на сайті так, як ви бажаєте його бачити?

  ------------


  Відповідь на7
  Редагування тексту аналогічно тому, як у WORD, за деякими виключеннями.
  Дивитися ілюстровані пояснення:       1) зміна звичайного шрифту на "жирний".
       2) зміна звичайного шрифту на "курсів".
       3) зміна звичайного шрифту на "підкреслений".
       4) зміна розміру шрифту (для порівняння - текст цього пояснення зроблено у розмірі 10 pt).
       5) зміна кольору шрифту.
       6) вставка посилання (нижче буде зображення з поясненням).
       7) вставка зображення з інтернету (з будь-якого сайту, де є адрес цього зображення).
       8) вирівнювання по лівому краю.
       9) вирівнювання по центру.
      10) вирівнювання по правому краю.
      11) панель BB-кодів (при необхідності додаткових посилань, можна використовувати цю панель, як шаблони).

   Звичайно, щоб ваше редагування правильно відобразилось,
  треба спочатку виділити бажану область тексту чи окреме слово.


     На наступному зображенні є приклад зміни розміру шрифта
  та його центрування:  --------------------


  Вставка посилання до тексту:
  (Вставка e-mail та адреси зображення - аналогічно.
  Але краще рекомендую зображення додавати до тексту
  через
  $IMAGE1 так, як пояснюється ТУТ. Тому що таким чином
  ви можете завантажити зображення з особистого комп'ютеру).  Додав: Admin |


  Питання8

  1) Як завантажити своє фото (аватар) на сайт?


  2) Чому у мене не виходить завантажити своє фото (аватар)?

  ------------


  Відповідь на8
  1) Завантаження власного фото (аватару) здійснюється у профілі.
  Треба увійти до свого профілю.
  Потім перейти за посиланням "Змінити дані".

  Або через мініпрофіль - там є посилання "Зміна профілю".
  Відкриється віконце "Зміна особистої інформації".

  У вікні "Зміна особистої інформації" на ваше бажання є 2 можливості завантаження аватарів:
       з власного комп'ютера ("завантажити свій аватар"),
        • з колекції нашого сайту ("вибрати аватар").
  Далі вам залишається лише завантажити бажане зображення.
  Але, будь ласка, читайте уважно обмеження по завантаженню аватарів (нижче).
  ------------------------------------------

  2) Ви не зможете завантажити своє фото (аватар), якщо
  розміри зображення перевищують наступні:

  Максимальний розмір (Px) аватарів: 150 х 150
  Максимальний розмір (Kb) аватарів: 100 Kb

  (Змінити розміри зображення можна у будь-якому графічному редакторі.
  Наприклад, у системному - Microsoft Office Picture Manager).  Додав: Admin |


  Питання9

  Як завантажити фотографії до розділу "Фотогалерея"?
  -------------


  Відповідь на9
  Відповідь:
     1) З початку треба відкрити сторінку розділу "Фотогалерея" (1): дивитися далі ілюстровану інструкцію.

     2) Зверху справа є посилання "Додати фотографію" (2).

  Зауваження:

     фото до фотогалереї на нашому сайті не буде завантажене,
  якщо воно перевищує розміри 500 Kb !

      Після переходу з цього посилання відкриється
  форма додавання матеріалу, де треба заповнювати необхідні поля:      3) Вибрати категорію (фотоальбом), до якої ви бажаєте додати фото.
     4) Нажати "Обзор" для пошуку фото на компьютері. Потім завантажити фото (у цьому полі буде відображена адреса фото).
     5) Ввести назву вашого фото (заголовок). Ця назва буде посиланням на матеріал та відображатися при користуванні пошуком інформації.
     6) У полі "короткий опис фото" ви можете описати своє фото, надати йому коментарі.
     7) Якщо ви бажаєте завантажити декілька зображень, треба додати додаткові поля для наступних фото за допомогою кнопочці "+".
     8) Після заповнення усіх полей залишається тільки додати ваші фотографії до фотогалереї: нажати на "Додати". Все. Ваші фото розмістяться на сайті.
    
     9) Посилання "Файл в інтернеті" - це додаткове посилання (за необхідності) використовується для того, щоб завантажувати фото (зображення) до поля № 4 з веб-сайтів (фотохостингів), де надаються адреси цих зображень. Якщо ви бажаєте завантажити фото з інтернету, треба вибрати адресу бажаного зображення і ввести у це поле
  повне посилання на зображення.  Додав: Admin |


  Пошук

  Онлайн-ПЕРЕКЛАДАЧ
  На нашому сайті можна скористатися ОНЛАЙН-ПЕРЕКЛАДАЧЕМ невеликих фрагментів тексту. 60 мов доступно для перекладу.

  Мій мініпрофіль

  Логін:
  Пароль:

  Наше опитування
  Кому більш потрібен сайт нашого факультету?
  Всього відповідей: 284

  Фотогалерея

  ФОТОГАЛЕРЕЯ

  Завітавши до нашої фотогалереї, ви зможете переглянути інші фото нашого життя-буття та нашіх досягнень.

  ФОТОГАЛЕРЕЯ


  istorikZNU.at.ua / Copyright MyCorp © 2010 - 2019Создание сайта W-SITE.org.ua